Image

Luangprabang Branch

ລະບົບ OA System
Generic placeholder image

OA System

E-Office System

Go to Link
ລະບົບເອກະສານຂອງສູນກາງ
Generic placeholder image

Report ETL Public Company

Report

Go to Link
ລະບົບ CRM ການຕະຫຼາດ
Generic placeholder image

ລະບົບ CRM ການຕະຫຼາດ

Marketing Web

Go to Link
ລະບົບສະແກນລາຍນີ້ວມື
Generic placeholder image

Fringer Print

ກວດກາການ Scan ລາຍນີ້ວມືຂອງພະນັກງານ ອທອ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ

Go to Link
ຖານຂໍ້ມູນລູກຄ້າບັນດາຮ້ານ
Generic placeholder image

Marketing Customer Care

ຖານຂໍ້ມູນລູກຄ້າບັນດາຮ້ານ

Go to Link
ຖານຂໍ້ມູນຂອງສູນເຕັກນິກ
Generic placeholder image

Technical Databasese

ຖານຂໍ້ມູນຂອງສູນເຕັກນິກ

Go to Link
Ticket ຂອງສູນ NOC
Generic placeholder image

ລະບົບແຈ້ງຕິດຄັດຂອງສູນ NOC

ການແຈ້ງລະບົບ Ticket ການຕິດຄັດຂອງລະບົບສາຍສົ່ງ, ມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ

Go to Link
ສະຫຼຸບການຕິດຄັດສູນ NOC
Generic placeholder image

ສະຫຼຸບການຕິດຄັດສູນ NOC

ສະຫຼຸບການຕິດຄັດສູນ NOC ເຊີ່ງລວມມີ: ສາຍສົ່ງຕິດຄັດ, BTS 2G & 3G

Go to Link
ລະບົບກອງທືນ ສອສ
Generic placeholder image

SCC ETL Public Company

ລະບົບກອງທືນ ສອສ ຂອງບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ

Go to Link
Miss Luangprabang
Generic placeholder image

ຜົນໂຫວດຄະແນນນາງສັງຂານ

ຜົນໂຫວດຄະແນນນາງສັງຂານ ປະຈຳປີ ພສ 2562

Go to Link
BSC Comba
Generic placeholder image

BSC Comba

BSC Comba Checking

Go to Link
Link Internet
Generic placeholder image

Link Internet

Link Internet Checking: etllpb_luangprabang

Go to Link
Report ການໂທຂອງ BTS
Generic placeholder image

Report ການໂທຂອງສະຖານີມືຖື

ເປັນລະບົບລາຍງານການໂທຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະສະຖານີມືຖືຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

Go to Link